Agri Precision App

App Update: bodemmonsters uitzetten

Agri Precision is een gratis app voor Android waarmee je zelf de locatie van bodemmonsters kunt uitzetten.

Het intekenen van de perceelsgrens gaat zeer simpel door de kaart zodanig te schuiven dat het vizier precies op de hoek van een perceel staat. Dit herhaal je totdat de perceelsgrens bepaald is. Hierna geef je in welk grid je wilt gebruiken voor de bodemmonsters te nemen. De app bepaalt hierna waar de bodemmonsters genomen moeten worden.

Logo_packo

Packo Agri en Packo Green fusioneren tot Packo NV

De wortels van Packo Agri en Packo Green gaan meer dan 80 jaar terug in de tijd tot de kleine smidse van de familie Packo. Ruim acht jaar maken ze deel uit van de Reesink-holding. Packo Agri en Packo Green zijn dan ook welbekende spelers op de Belgische markt voor de verdeling van machines voor land-, tuin- en bosbouw, onderhoud van wegen en groene zones en dit van merken met wereldfaam.

Om hun werking te optimaliseren en nog beter te kunnen inspelen op hun doelgroepen, zijn de 2 bedrijven vanaf 1 april gefusioneerd in een nieuw bedrijf, namelijk Packo NV. Deze nieuwe entiteit centraliseert alle activiteiten.  Om nog dichter bij de klant te staan, werd Packo NV, voor wat betreft de commerciële structuur, opgesplitst in 4 departementen, elk met hun eigen specifieke activiteit. Verder lezen

Niet alleen loonwerkers hebben groot materiaal, maar deze Waalse landbouwer ploeg hier echt in stijl! Met zijn New Holland T 7.270 en Grégoire-Besson 9 scharige ploeg wordt een groot stuk land van heel wat hectares bewerkt. (Foto Maarten Martens)

De week in beeld: Week15

Foto’s aangeleverd door Landbouw & Machines

Lode

Fantastic Farmers Days Benelux: 26 mei tot 27 juni

New Holland organiseert dit jaar voor het eerst in zijn geschiedenis een demo-tour specifiek voor de veehouder. De tractorfabrikant associeerde zich voor de gelegenheid met nog zes andere leveranciers van materialen en/of diensten aan de melkveehouderij. Behalve New Holland trekken ook DeLaval en Mitas de kar. De Fantastic Farmers Days zijn een uitstekende gelegenheid om van elkaar te leren”, benadrukt Lode Vande Vyvere, marketing manager New Holland Benelux (foto).

Verder lezen

Landbouwmechanisatie magazine voor de Loonwerksector